SuperPleat 09 ePM1 70%

SuperPleat Eco 09 ePM1 70%  er godt egnet som hovedfilter i ventilasjonsanlegg der det stilles høye krav til et godt inneklima.

Filterserien stopper en svært stor andel av det skadelige svevestøvet som finnes i områder med høy luftforurensning.

Filtermediet er laget av glassfiberpapir.

Den fysiske utformingen av filteret, der det er fokusert spesielt på en god pleatgeomteri, gir en optimal utnyttelse av hele arealet, og et lavt trykkfall sammenlignet med konkurrerende produkter.

Rammematerialet i SuperPleat Eco er laget av plast.

Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor brukes som energikilde etter bruk.

SuperPleat er tilgjengelig i følgende rammer:
SuperPleat: Papp
Superpleat eco: Plast
Superpleat st: Stål