SuperPleat 08 ePM1 65%

SuperPleat 08 ePM1 65 %  er godt egnet som hovedfilter i ventilasjonsanlegg der det stilles høye krav til et godt inneklima.

Filterserien stopper en stor andel av det skadelige svevestøvet som finnes i områder med høy luftforurensning.

Filtermediet er laget av glassfiberpapir.

Den fysiske utformingen av filteret, der det er fokusert spesielt på en god pleatgeomteri, gir en optimal utnyttelse av hele arealet, og et lavt trykkfall sammenlignet med konkurrerende produkter.

SuperPleat er tilgjengelig i følgende rammer:
SuperPleat: Papp
Superpleat eco: Plast
Superpleat st: Stål