Viledon DuoPleat ePM10 80%

Viledon DuoPleat ePM10 80 % er et kompaktfilter som er godt egnet dersom du har behov for å fjerne både partikler og gasser.

Filteret er også egnet til fjerning av lukt.

I spesielt forurensede områder (rød sone) anbefales ePM1 80 %. Filteret er derfor ikke egnet i områder med svært høy luftforurensning. Filteret er heller ikke egnet som hovedfilter i vanlige ventilasjonsanlegg der det stilles krav om et godt inneklima.

Filtermediet består av et tre-lags syntetisk materiale med aktivt kull. Kullet er fordelt i en åpen struktur, noe som gir en maksimal overflate for gassadsorbering.

Viledon DuoPleat inneholder langt mer kull enn mange «billigfilter» på markedet. Dette bidrar til at levetiden er svært lang sammenlignet med tilsvarende filtre.

Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor brukes som energikilde etter bruk.