SuperPleat Duo / Panel Duo

SuperPleat Duo er et kullfilter som gir effektiv beskyttelse mot både helseskadelig svevestøv, gasser og lukt

SuperPleat Duo inneholder langt mer kull enn enkelte andre produkter på markedet. Dette bidrar til at levetiden er svært lang sammenlignet med tilsvarende filtre.

Spesielle fordeler

  • Stopper både svevestøv og gasser
  • Fjerner lukt
  • Lang levetid
  • Stopper inntil tre ganger så mye NO2 som enkelte andre produkter på  markedet
  • Norskprodusert
  • Resirkulerte råvarer