Viledon NanoPleat

Viledon NanoPleat er et kompaktfilter som er spesielt godt egnet som filter i ventilasjonsanlegg med svært fuktig luft, og der det stilles strenge krav til støvfri luft.

De fuktavstøtende egenskapene gjør filteret egnet blant annet i offshoreinstallasjoner med strenge krav til ren luft.

Filteret leveres i flere ulike filterklasser.

Filtermediet er laget av hybridsyntetiske nanofibre.  Mediet er resistent mot mikrobakteriell vekst, kjemikalier, og fukt opp til 100 % RH. Selv i direkte kontakt med fuktighet vil vanndråpene faktisk prelle av overflaten.

Til og med trykkfallet forblir nesten uendret under disse forholdene.

Filtermediet er stabilt og mekanisk sterkt, og i kombinasjon med en solid plastramme gir dette et robust ventilasjonsfilter som presterer under de fleste forhold.

Viledon NanoPleat er et miljøvennlig valg med god livssykluskostnad.

Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor brukes som energikilde etter bruk.