Viledon MaxiPleat

Viledon MaxiPleat er en serie kompaktfilter som er laget spesielt for å tåle tøffe driftsforhold.

Filteret tåler store påkjenninger, og har god filtreringsevne selv under store luftmengder og høy luftfuktighet.

Disse egenskapene gjør filteret godt egnet i blant annet luftinntak i gassturbiner.

Filterserien leveres i ulike filterklasser.

Viledon MaxiPleat tilfredsstiller turbinprodusentenes strenge krav til støvfri luft og otimal ytelse.

Viledon MaxiPleat har god filtreringsevne, noe som sikrer lang driftstid og marginal slitasje på turbinene.

Produksjonsteknologien som blir brukt for å lage filtermaterialet, er patentert. Den gjennomtenkte utformingen gir svært god støvlagringsevne.

Filteret er 100 % forbrennbart, og kan derfor brukes som energikilde etter bruk.