Purafil Kjemisk Filtermedie

Purafil kjemiske filtermedier er betegnelsen på ulike kullmedier som brukes til å fjerne ulike skadelige gasser.

Det finnes en rekke medier, fra rent kokosnøttskall (aktivt kull) til spesialmedier for ammoniakk og klorgass.

Mediene brukes som løs masse i store beholdere, eller fylt i kassetter type PK 18 og PK 12.