Viledon A3/300 S ePM10 50%

Viledon A3/300 S ePM10 50 % er en mellomfin filterduk som er beregnet til luftinntak i maskiner, og som forfilter i ventilasjonsanlegg.

Filterduken er i filterklasse ePM10 50 % (tidligere M5).

Den syntetiske filterduken er produsert av termisk bundet polyesterfibre.

Viledon A3/300 har en progressiv oppbygning, der tettheten mellom fibrene øker jo nærmere renluftsiden en kommer. Dette sikrer en god utnyttelse av hele filterarealet, og ikke minst et lavt driftstrykkfall.

For å oppnå økt stabilitet under drift, er overflaten på renluftsiden behandlet på en spesiell måte. Med et stabilt materiale er filteret også lett å installere.

Filteret er svært godt egnet i fuktige miljø, og har en stabil ytelse under høye driftstemperaturer. Filterduken er også sikret mot mikrobakteriell vekst.

Spesielle fordeler

  • Lang levetid
  • Svært god støvlagringsevne
  • Fuktsikker
  • Sikret mot mikrobakteriell vekst
  • Lett å installere (stivt materiale)
  • Brannklasse F1 (selvslukkende)
  • Kan brukes som energikilde etter bruk