SuperPleat Duo / Panel Duo

SuperPleat og Panelfilter Duo er et kullfilter som gir effektiv beskyttelse mot både helseskadelig svevestøv og gasser.

Filteret er også egnet til fjerning av lukt.

Disse filtrene inneholder langt mer kull enn enkelte andre produkter på markedet. Dette bidrar til at levetiden er svært lang sammenlignet med tilsvarende filtre.

Spesielle fordeler

  •          Stopper både svevestøv og gasser
  •          Fjerner lukt
  •          Lang levetid
  •          Stopper inntil tre ganger så mye NO2 som enkelte andre produkter på markedet
  •          Norskprodusert
  •          Resirkulerte råvarer